Yayın İlkeleri

Genel Kurallar

Yazarlar, ViraVerita E-Dergi’de yer almasını istedikleri yazılarını [email protected] adresine, aşağıda yer alan referans ve yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenleyerek göndermelidir.ViraVerita E-Dergi'de kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle yazarla ilgili bilgiler (ünvan, görev yaptığı kurum, telefon numarası ve e-posta adresi gibi) yayımlanması istenen yazının kapak dosyasında bulunmalı, metin içerisinde yazarla ilgili herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Ayrıca, yazara ilişkin kişisel bilgiler, Word formatındaki metnin “özellikler” seçeneğinden de silinmiş olmalıdır. (“Özellikler” seçeneğine MS Word’ün “dosya” bölümünden ulaşılabilir)

ViraVerita E-Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Gönderilen yazıların yayımlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır. Yayımlanan yazıların yayın hakları ViraVerita E-Dergi’ye aittir ve yazılar için telif ücreti ödenmez. Yazıların başka bir yerde yayımlanması için ViraVerita E-Dergi’ den izin almak gerekmektedir; ancak yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ViraVerita E-Dergi de yayımlanmış yazılarda yer alan görüş ve ifadelerden yazarlar sorumludur.

Gönderilecek yazıların uzunluğu 3000-8000 kelime arasında olmalıdır. Makaleler için İngilizce ve Türkçe dillerinde olmak üzere 100-250 kelimelik bir özet hazırlanmalı, özetlerin altında anahtar kelimeler yer almalıdır. ViraVerita E-Dergi’nin yayım dili Türkçedir; ancak yayın kurulu, başka dillerde de yazı yayımlanmasına karar verebilir.  

Yayın Kurulu’nun  incelemesinden geçen yazılar iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek raporlar sonucunda gerekirse yazı üçüncü bir hakemin değerlendirmesine sunulacaktır. Hakemlerden gelen raporlar en kısa sürede yazara iletilecektir. Hakemlerin düzeltme istemesi durumunda yazarın gerekli düzeltmeleri en geç 1 ay içinde tamamlaması ya da yazısını çekme kararını iletmesi beklenir. Yayımlanmayacak yazılar yazarlara geri gönderilmeyecektir. Hakem raporu formatımız için tıklayınız. 

Her sayıda sitede önceden duyurulmuş olan dosya konusuna ilişkin makalelerin yanı sıra dosya konusu dışında sosyal bilimlerin her alanından özgün makalelere de yer verilecektir. ViraVerita E-Dergi'ye gönderdiğiniz makalelerle ilgili geri bildirimleri zaman kaybetmeden yapmaya ve böylece siz yazarları sürüncemede bırakmamaya özellikle titizlik gösterdiğimizi belirtmek isteriz. Lütfen sorularınız için [email protected] adresine yazmaktan çekinmeyiniz.

Yazım Kuralları

1. Yazılar MS Word formatında, Calibri yazı karakterinde, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Harf büyüklüğü metin gövdesinde 12 punto, yazının diğer bölümlerinde (sonnot, özet, kaynakça, tablo gibi) 10 punto olmalıdır. Sonnot numarası ve tırnak işareti noktalama işaretlerinden sonra gelmelidir. Paragraflar içeriden başlamalı; başlıklar, kelimelerin ilk harfleri hariç küçük harfle yazılmalı ve numaralandırılmamalıdır. Paragraf aralıkları satır aralıklarından farklı olmamalıdır.

2. Yazılarda en fazla dört düzeyde başlık kullanılmalıdır. Bu başlıklar düzeyine göre sırasıyla şu şekilde yazılmalıdır:

Birinci Düzey Altbaşlık: Xxxxxxxx Xxxxx (İlk Harfi Büyük ve Koyu)

İkinci Düzey Altbaşlık: Xxxxxx Xxxxxx (İlk harfi büyük ve italik)

Üçüncü Düzey Altbaşlık: i) Xxxxxx (i,ii,iii, vb. ile başlar)                    

Dördüncü Düzey Altbaşlık: -Xxxxxx (Tire işaretiyle başlar)

Altbaşlıklar 12 punto harflerle ve sola bitişik yazılmalıdır. Başlıkları takip eden metnin ilk paragrafı da sola bitişik olmalıdır. Başlıktan önce iki, başlık ile paragraf arasında bir satır boşluk bulunmalıdır. Diğer düzey altbaşlıkları takip eden metinlerin ilk satırı da aynı hizadan girintiyle başlamalıdır. Bu düzeylerde altbaşlıktan önce bir ve başlık ile paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

3. Alıntılar da metin gövdesinde olduğu gibi 12 punto büyüklüğünde ve Calibri karakterinde yazılmalıdır. Alıntı 40 kelimeden azsa çift tırnağa alınmalı, 40 kelimeyi aşıyorsa blok halinde iki tab içeriden yazılmalı ve tırnak işareti kullanılmamalıdır. Blok halindeki alıntılar tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

4. Yazılarda açıklama notu dipnot olarak değil sonnot olarak verilmelidir. Sonnotlar olabildiğince kısa ve az sayıda tutulmalıdır.

5. Yüzyıllar ve rakamlar yazıyla (“yirminci yüzyıl”, “üç” gibi), sayılar rakamlarla yazılmalıdır. 

Referans Kuralları

Dergimize gönderilecek yazıların APA (6. Baskı) referans sisteminde hazırlanmış olması gerekmektedir. (APA referans sisteminin 6. Baskısının detaylı örnekleri için bkz.;

http://www.apastyle.org/;

http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm;

http://libguides.library.curtin.edu.au/content.php?pid=141214HYPERLINK 

http://web.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf )

 

APA (6. Baskı) sistemine göre metin içi referans örnekleri

 • İlgili çalışmanın tümüne bir atıf söz konusuysa:

Tek yazar:

Kuçuradi (2007)…

Kuçuradi’ye (2007) göre…

(Kuçuradi, 2007)

İki yazar:

Charlesworth ve Chinkin (2000)…

Charlesworth ve Chinkin’e (2000) göre…

(Charlesworth ve Chinkin, 2000)

 • Tırnak içinde doğrudan bir alıntı varsa:

Tek yazar:

                      (Kuçuradi, 2007, s. 14)

İki yazar:

                      (Charlesworth ve Chinkin, 2000, s. 213)

 • Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise ilk defa geçtiği yerde tüm yazarların

   soyadları olacak şekilde sıralanmalıdır. Aynı çalışmanın yeniden kaynak gösterilmesi durumunda ilk yazarın soyadı ve sonuna “ve diğerleri”, parantez içi kullanımda “vd.” şeklinde yazılır.

(Leach, vd., 2010)

 • Derleme kitap:

(der. Edwards, 2012)

 • İkincil kaynaklara atıfta bulunurken:

Foucault’ya (1991) göre .... (akt. Bernauer, 2005).

 • Bir yazara ait aynı tarihli birden fazla eser:

(Mouffe, 2008a)

(Mouffe, 2008b)

 • Raporlar, broşürler, kurum yayınları şu şekilde gösterilir:

2013 tarihli rapora bakıldığında (SPK, 2013)

 • Yazar ya da editör yoksa ya da bilinmiyorsa eserin başlığı ya da başlığın ilk üç kelimesi yazarın isminin yerine kullanılır. Bir dergiden ya da kitaptan yazarı bilinmeyen alıntılar için derginin ya da kitabın adı italik yazılır.

(“Roma uygarlığında din”, 2001, s. 121)

(Gezi Parkı Olayları, 2013)

 • Eserin tarihi bilinmiyorsa:

(Erdem, t.y., s.67)

 • Bir internet sitesinde yazarı belli olmayan bir kaynağa verilecek referanslar sonnotlarda gösterilmelidir.

Belgenin başlığı (yoksa tarihi), internet adresi, Erişim Tarihi: GG.AA.YYYY

 • Kişisel görüşmelere ilişkin referanslar:

(Kişisel görüşme, 13.07.2013)

Kaynakça Yazımı

Kullanılan kaynaklar makale sonunda “kaynakça” listesi olarak APA (6. Baskı) formatında verilmiş olmalıdır. Buradaki tek istisna; kaynakların isimlerinin ilk harflerinin ilk sözcükten sonra küçük değil; aşağıdaki örneklerde olduğu gibi büyük yazılmasıdır.

Kaynakçada yer alan eserler yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birden fazla eserinden yararlanılmışsa yazarın adı her eser için yeniden yazılmalı ve sıralama eserlerin tarihlerine göre eskiden yeniye doğru yapılmalıdır.

APA (6. Baskı) sistemine göre örnek kaynakça

Aydın, D., Ceyhan, Ç. ve Aydın, M. B., (2013). İfade Özgürlüğü Açısından Ağ Tarafsızlığı Kavramı ve Türkiye’deki Hukuki Düzenlemeler ve Pratik Uygulamaları. Mülkiye Dergisi, 37(3), 37-61.

Bora, A. (2012). Kadınların Sınıfı. Ankara: İletişim.

Deleuze, G. ve Guattari, F. (2001). Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin. (Ö. Uçkan ve I. Ergüden, Çev.). İstanbul: YKY.

Ergül, H. (Ed.). (2013). Sahanın Sesleri: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Sevinç, M. (1 Aralık 2013). Vehamet. Radikal 2. 3.

Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, Followership, and Evolution: Some Lessons from The Past. American Psychologist63(3), 182-196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182.

Yavuz, Ş. ve Şendeniz, Ö. (2013). Hes Direnişinde Kadınların Deneyimleri: Fındıklı Örneği, Fe Dergi, 5(1), 43-58. ISSN: 1309-128X.

Zaentz, S.  (Yapımcı), Forman, M. (Yönetmen). (1984). Amadeus [Film]. USA: Warner. 

Sıra (E-Dergi Sabit Sayfası): 
2
Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top