Gelecek Sayılar

ViraVerita E-Dergi 17. Sayı Makale Çağrısı

Acının Dünyası/Dünyanın Acısı

EDİTÖRLER: İLKAY ÖZKÜRALPLİ & MERİÇ KÜKRER

YAZI SON TESLİM TARİHİ: 15 ŞUBAT 2023

Bu sayımızda hem bir duygu olarak acının dünyasına hem de dünyanın acısına farklı ve katmanlı perspektiflerden bakmak istiyoruz. Bunu yaparken de Byung-Chul Han’ın Palyatif Toplum’undan ilham alıyoruz. Han, ‘acıdan kaçınmayı’ yaşadığımız toplumun ethosu olarak görmekte ve bir bakıma toplumu da mukavemet geliştiremeyen bir konuma yerleştirmektedir. Bu toplum öyle bir toplumdur ki acıdan kaçınmak için kendini durmadan sağaltır. Acıyla yüzleşmeye tahammülü yoktur. Bütün gücüyle hayatı uzatmaya çalışan bir hayatta kalma toplumudur. Han, her ne kadar topluma içkin kırılganlıkları ön plana çıkarmamış ve toplumu pasif bir varoluş şeklinde sunmuş olsa da nihayetinde bizleri “acı” kavramına daha yakından ve yaratıcı bir şekilde bakmaya davet etmiştir. Niyetimiz bu davete icabet etmek...

Bir yandan neoliberalizmin rıza üretme mekanizmalarından biri olan ‘mutlu ol’ formülüyle ortak varoluşların müşterekleri gün geçtikçe silikleşirken, diğer yandan bugün pozitif psikolojinin de desteklediği bir ‘mutluluk endüstrisi’ ya da yeni spiritüellikler gittikçe popülerleşiyor. Fakat biliyoruz ki acılar azalmadığı gibi gün geçtikçe artıyor, bunun yanı sıra acıdan imtina etmeyen hatta acıdan güç alanlar ya da en azından acıdan kaçmayıp korkusuzca üstüne yürüyenler de var. Jîna Mahsa Amini de bu isimlerden sadece biriydi... Acının toplumsallığının kişisel hikâyelere hapsedilerek unutturulmaya çalışıldığı bu dönemde, Amini’nin ölümünden sonra İranlı kadınların sokaklara taşıdıkları isyan, Han’ın iddia ettiği toplumsal ethosa karşı çoğalmasını ümit ettiğimiz mücadelelerden yalnızca biri.

İşte biz de bu sayıda, süregelen savaşların ve her türlü eşitsizliğin, adaletsizliğin, güvencesizliğin derinleştiği, Wendy Brown’un tabiriyle, ‘neoliberalizmin harabeleri’ arasından bu kez sizlerle birlikte acıyı örtme ya da açığa çıkarma biçimlerini, dünyanın acıyla kesiştiği uğrakları incelemeyi teklif ediyor ve sayımızı Amini’ye atfediyoruz. ViraVerita E- Dergi’nin disiplinlerarası geleneğine uygun olarak, aşağıda önerilen konu başlıklarıyla sınırlı olmamak üzere her alandan dosya içi ve dosya dışı katkılarınızı 15 Şubat 2023 tarihine kadar bekliyoruz.

 • Acının tarihi
 • Uygarlığın acısı
 • Savaş acıları
 • Post-kolonyalizm ve maduniyet çalışmaları
 • Acının antropolojisi
 • Dinlerde acı
 • Acı hiyerarşilleri vs. kesişimleri
 • Kolektif acılar ve politika
 • Neoliberal öznellikler 
 • Palyatif toplum
 • Emeğin acısı
 • KHK’lar, kayyımlar, vakıf üniversiteleri ve performans kriterleriyle akademi
 • Bir anestezi biçimi ya da direniş olarak kültür ve sanat
 • Acının bedeni
 • Yası tutulamayanlar
 • Queer acılar
 • Trans çalışmaları ve cinsiyet acısı
 • Acının gündelikliği
 • Karantina yaşamlar 
 • Acı pornosu
 • Mutluluk endüstrisi
 • Dijital dünyanın tesellisi
 • Acı vs. yeni spiritüellikler
 • Palyatif bakım ve sosyal hizmet 

Yazılarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita adresi üzerinden gönderebilirsiniz.

Bilgi ve sorularınız için: viraverita_edergi@viraverita.org

 

ViraVerita E-Dergi 18. Sayı Makale Çağrısı

Kurtuluş Olanakları: Geçmişi ve Geleceği İnşa Etmek

Sayı editörleri: Gülçin Ayıtgu Metin – M. Murat Öngel

Yazı teslim tarihleri: 1 Haziran- 1 Eylül 2023

 

Cumhuriyetin ilk yüzyılı büyük ve çok katmanlı bir kriz dönemiyle beraber, başlangıç noktasındaki ideallerin çok uzağında olan bir görünümde kapanırken; bunun yarattığı umutsuzluğun, kaygının, korkunun gölgesinden nasıl çıkılacağına ilişkin kurtuluş arayışları üzerine düşünmek de yakıcı bir sorun olarak karşımızda. İnsanlar tarihlerini kendileri yapsa da bunu geçmişin gölgesinden çıkarak yapamıyorlarsa eğer, geçmişi ve geleceği bir arada düşünmek bir zorunluluk. Kurtuluşu aramak ve geleceği kurgulamak için geçmişi inşa etmek, niteliksel şekilde kurgusal bir karakter de taşıyan tarihyazımı üzerine düşünmeye bizi çağırıyor. Zaman, mekân, olaylar ve karakterler üzerine oluşturulan bu çoklu anlatılar ve tarihler arasında süregiden “gerçeklik” arayışı “kurtuluş” a, “devrim” e, “kriz” e, tarihin sorumluluğunu almaya ilişkin tartışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor.  Kısacası, bütün bu olup bitenlerle yaşamı yeniden inşa edebilme olanaklarımıza ilişkin arayışımızda belki her şeyden önce, bugünü mümkün kılan geçmişi kurgularıyla ve gerçeklikleriyle yeniden düşünmemiz gerekli. Bunu yaparken de ideal olan ve gerçekte olanlar arasındaki gerilimin yarattığı problemler karşısında nostaljiye sığınmadan, sizleri Cumhuriyetin 100. yılında “devrim” e, “kurtuluş” a ve bitmeyen yaşamı yeniden şekillendirme arayışımıza dair aşağıdaki konu başlıklarının önceliğinde ama bunlarla da sınırlı olmaksızın düşünmeye davet ediyoruz.

•Devrim, karşı devrim ve kurtuluş imkânı

•Bir idea olarak kurtuluş

•Dünya devrimler tarihi

•Bir imkân ve fikir olarak cumhuriyet

•Cumhuriyet tarihinin (yeniden) inşası

•İslâmcı ve sol liberal tarihyazımının eleştirisi

•Kurucu iktidar ve direniş odakları

•Yeni anayasa tartışmaları

•Yeni toplum sözleşmesi

•Günümüz kurtuluş reçetelerinin ufku

•Gelecek kaygısı: Ütopyalar ve distopyalar

•Geçmişle hesaplaşma (mı?)

•Geçmişin sorumluluğu ve geleceğin inşası

•Siyasette nostalji ve “yeni”

•Toplumsal belleğin inşası ve unutuş

 

Yazılarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita adresi üzerinden gönderebilirsiniz.

Bilgi ve sorularınız için: viraverita_edergi@viraverita.org
 

 

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top