Gelecek Sayılar

ViraVerita E-Dergi 14. Sayı Makale Çağrısı: "Yoksulluk"

Sayı Editörleri: Önder Kulak, Ulaş Karadağ, Sibel Kibar

Yoksulluk, çok uzun süredir felsefe ve sosyal bilimlerin önemli başlıklarından birisi. Son on yılın toplumsal ve siyasal gelişmeleri, özellikle de içinde yaşadığımız salgın günleri, kavramsal çerçevenin doğru kurulmasının yanı sıra sorunların ve çözüm önerilerinin tekrar tartışılması bakımından yoksulluğun felsefe ve sosyal bilimler ışığında bir kez daha ele alınmasını gerekli kılıyor. Bugün yoksulluğun hem nedeni hem de sonucu sayılabilecek sorunlar sıralanmak istendiğinde, akla hemen şunlar gelebilir: Emeğiyle geçinen insanlara daha az ücret ve daha ağır çalışma koşullarının dayatılması ve bunun öğretmenlik, avukatlık, hekimlik, akademisyenlik gibi eskiden güvenceli görülen mesleklerde dramatik biçimde gözlemlenmesi; kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, çocuk ödeneği, sosyal güvence gibi pek çok kazanımın dünya çapında ortadan kaldırılmaya çalışılması; esnek çalışmanın yaygınlaşması ve dolayısıyla çalışma saatlerinin belirsizleşmesi, beraberinde boş zamanın işgali; kadın emeğinin hâlâ ikincil olarak nitelenmesi, “ev içi emek”in hâlâ yok sayılması; etnik ayrımcılık nedeniyle belirli kökenden insanların ve göçmen emeğinin ucuz emek-gücü olarak değerlendirilmesi; çocuk emeği sömürüsünün artması; uzaktan/online çalışma koşulları nedeniyle çalışanlara daha az ücret ödeme eğiliminin kuvvetlenmesi; yine salgın koşullarında, binlerce insanın süresiz olarak ücretsiz izne ayrılmaya zorlanmaları; tüketici borçları altında ezilen insan sayısının giderek çoğalması, beraberinde yoksulluk intiharlarının artışı; mahremiyetin ihlali, eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerine erişimde eşitsizlik; temiz ve sağlıklı hava, gıda, su ve çevre imkanlarına artık fiyat biçilmesi ve çoğu insanın bunlardan mahrum kalması; ve daha pek çok nicesi.

 

Kavramın en dar anlamı “maddi geçim koşulu”yla ilişkili olsa da söz konusu temeli koruyarak anlam kümesini genişletmek mümkün. Yoksulluk konusu, felsefeden sanat eleştirisine; iktisat, siyaset bilimi, sosyoloji, kadın çalışmaları, psikoloji, hukuk, eğitim bilimleri gibi sosyal bilimlere kadar bir çok alanın dahil edilebileceği bütünlüklü katkılara ihtiyaç duymaktadır. Öyle ki yoksulluk, maddi yaşamın üretimine ve bölüşümüne bağlı olarak, çok boyutlu yoksunlukların bir bütünlüğünü ifade eder. ViraVerita bu farkındalıkla, sizleri 14. sayısına, “Yoksulluk” dosya konusuyla katkı sunmaya çağırıyor. Aşağıdaki önerilerle ama bu başlıklarla sınırlı olmamak üzere dosya içi ve dosya dışı yazılarınızı 15 Eylül 2021 tarihine kadar bekliyoruz. Yazılarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita adresi üzerinden gönderebilirsiniz. Bilgi ve sorularınız için: [email protected]

 

 • Yoksulluk ve ekonomi
 • Yoksulluk ve politika
 • Neoliberalizm ve yoksulluk
 • Covid-19 ve yoksulluk
 • Yoksulluk ve kadın emeği
 • Yoksulluk, göç ve etnik ayrımcılık
 • Yoksulluk ve çocuklar
 • Yoksulluk ve sosyal politika
 • Yoksulluk ve sosyal adalet
 • Yoksulluk ve küresel adalet
 • Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar bakımından yoksulluk
 • Yoksulluk ve yabancılaşma
 • Yoksulluk ve psikoloji
 • Yoksulluk ve şiddet
 • Yoksulluk ve toplumsal hareketler
 • Yoksulluk ve hukuk
 • Yoksulluk ve etik
 • Edebiyat ve sinemada yoksulluk

 

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top