Philosophical Contributions to the Discourses on War and Peace: The Influence of Market Liberalism and Marxist Socialism (Açık Defter)

Özet

Abstract

This article deals with the philosophical contributions to the discourses on war and peace. In particular it examines the influence of market liberalism and Marxist socialism. It approaches that topic from a historical perspective, asking how philosophy contributed to nationalist and authoritarian discourses in Europe just prior to World War I and II. The aim is to prompt reflection on how antagonistic theoretical concepts – particularly market liberalism and Marxist socialism – affect acts of war and peace and to deepen critical awareness of these concepts in current debates on contemporary problems concerning political polarization and conflict. My approach strongly argues against fatalist conceptions in philosophy which support irreconcilable political attitudes on matters concerning the political economy of a country. Instead, it argues in favour of a perspective elaborated by Karl Polanyi which assumes that free markets need to be embedded in democratic structures and generous welfare states if (social) peace is not to be endangered. Therefore, it should rather be read as a general argument on the influence of fatalist philosophical concepts on political discourses, not as a detailed historical analysis or a comprehensive philosophical overview.

Keywords: War, Peace, Market Liberalism, Marxist Socialism, Polanyi

 

Özet

Bu makale savaş ve barış söylemlerine felsefi katkıları ele almaktadır. Özellikle, piyasa liberalizminin ve Marksist sosyalizmin etkisini incelemektedir. I. ve II. Dünya Savaşı'ndan hemen önce Avrupa'da milliyetçi ve otoriter söylemlere felsefenin nasıl katkı sağladığını sorarak, konuya tarihsel bir perspektiften yaklaşmaktadır. Çalışmanın amacı, birbirine zıt kuramsal kavramların—özellikle de piyasa liberalizminin ve Marksist sosyalizmin—nasıl savaş ve barış eylemlerini etkilediği üzerine düşünmeyi istemek ve siyasi kutuplaşmayla ve çatışmayla ilgili güncel sorunlar hakkındaki güncel tartışmalarda bu kavramların eleştirel farkındalığını derinleştirmektir. Benim yaklaşımım, bir ülkenin politik ekonomisine ilişkin konularda uzlaşmaz politik tutumları destekleyen, felsefedeki kaderci anlayışlara şiddetle karşı çıkıyor. Bunun yerine benim yaklaşımım, (sosyal) barışın tehlikeye atılmaması için serbest piyasaların demokratik yapılara ve cömert refah devletlerine dâhil edilmesi gerektiğini varsayan Karl Polanyi'nin detaylandırdığı bir bakış açısını savunuyor. Bu nedenle, bu çalışma detaylı bir tarihsel analiz veya kapsamlı bir felsefi bakış açısı olarak değil de; kaderci felsefi kavramların siyasal söylemler üzerindeki etkisine dair genel bir argüman olarak okunmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Savaş, Barış, Piyasa Liberalizmi, Marksist Sosyalizm, Polanyi

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top