Paradigmasız Devrim: Yapı’dan Sonraki Yol Üzerine Bir Değerlendirme

Özet

Bu çalışmada Bilimsel Devrimlerin Yapısı’ndan Yapı’dan Sonraki Yol’a geçerken T. Kuhn’un felsefesinde ne gibi bir dönüşüm yaşandığı ele alınacaktır. Kuhn’un geç dönem çalışmaları bilim felsefesi açısından oldukça verimli bir tartışma potansiyeli taşımalarına rağmen genellikle Bilimsel Devrimlerin Yapısı’nın gölgesinde kalmışlardır. Bu çalışmayla, Kuhn’un geç dönem felsefesinin ve geçirdiği dönüşümün taşıdığı potansiyellere işaret edilmesi hedeflenmektedir. Bunun için öncelikle Kuhn’un iki dönemini temsil eden Bilimsel Devrimlerin Yapısı ve Yapı’dan sonraki Yol adlı eserleri hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra, erken dönemden geç döneme geçerken sırasıyla paradigma, bilimsel devrim ve Eşölçülemezlik kavramlarında nasıl bir dönüşüm meydana geldiği anlatılacaktır. Son olarak ise bu dönüşümün Bilimsel Devrimlerin Yapısı’ndan sonra Kuhn'a yöneltilen temel eleştiriler açısından sonuçları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel Devrimlerin Yapısı; Yapı’dan Sonraki Yol; Paradigma; Bilimsel Devrim; Eşölçülemezlik; Leksikon.

Abstract

In this study, the transformation of T. Kuhn's philosophy from The Structure of Scientific Revolutions to The Road Since Structure will be discussed. Although Kuhn's late works have a potential for rich discussion for philosophy of science, they are often overshadowed by The Structure of Scientific Revolutions. With this study, it is aimed to point out the potentials of Kuhn's late philosophy and its transformation. For this purpose, firstly, The Structure of Scientific Revolutions and The Road Since Structure, which are representative of two periods of Kuhn, will be introduced. Then, the transformation of the concepts paradigm, scientific revolution and incommensurability from the early to late period will be explained. Finally, the results of this transformation will be discussed in terms of main criticism of Kuhn after The Structure of Scientific Revolutions.

Keywords: The Structure of Scientific Revolutions; the Road since Structure; Paradigm; Scientific Revolution; Lexicon.

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top