Herkesle ve Kimsesiz, Türler Arasında ve Kökensiz Siborg: Donna Haraway’in Düşüncesinde Feminist Bir Beden Politikasının İmkânları

Özet

Bu makale, yeni tıbbi teknolojilerin değiştirdiği canlılık örüntülerini, Donna Haraway’in düşüncesi ışığında tartışmaktadır. Güncel tıbbi teknolojiler sonucunda insan bedeninin sınırları açılmaktadır. Buna bağlı olarak, insana özgü canlılık, başka türde şeylerle buluşmaktadır. Böylece, derisi ile çevrelenmiş ve türüne hapsolmuş bir bedenin kendisi de düşüncesi de ortadan kalkmaktadır. Bu yazıda, Haraway’in bir ideoloji olarak biyoloji fikrine dayanarak, kadınlar açısından sınırları belli bir bedenden kurtulmanın, o beden sayesinde işleyen ataerkil ilişkileri kendiliğinden çözmeyeceğini öne sürüyorum. Öte yandan, Haraway’in siborg figürünü feminist bir beden politikasının yürütücü öznesi olarak nasıl kavramsallaştırdığını tartışıyorum. Siborg, bir bütün etmeyen ama ilişki kurabilen bedeniyle, insanı diğer insanlara, hayvanlara, bitkilere, makinalara ve teknolojik şeylere doğru genişletebilir. Bu haraketliliğiyle, kadınlara özgü verili bir doğa ve biyoloji fikrini geçersiz kılma gücüne sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Donna Haraway; Cinsiyetlendirilmiş Beden; İdeoloji Olarak Biyoloji; Siborg; Beden Sosyolojisi.

Abstract

This article discusses the vitality patterns changed by new medical technologies, in the light of Donna Haraway’s thought. Contemporary medical technologies enable the opening of the human body’s borders. In line with that the vitality peculiar to human meets with other kinds of things. Thus, the thought of a human body surrounded by its skin and imprisoned into its species disappears. In this article, based on Haraway’s argument of biology as ideology, I propose that for women to get rid of a circled-body will not automatically eradicate the patriarchal relations which function through this body. On the other hand, I discuss how Haraway conceptualizes the figure of cyborg as the executive subject of a feminist body politics. Through her body, which does not constitute a whole but may establish relations, cyborg can expand human to other human, animals, plants, machines and technological things. With this capacity of mobility, she has the power to invalidate the idea of a given nature and biology specific to women.

Keywords: Donna Haraway; Gendered Body; Cyborg, Biology as Ideology; Sociology of the Body

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top