Daha İyi Bir Yaşam Arayışımızda Bilimin Rolü: Bilim ve Değerler

Özet

Bilimsel kuramlar değerlerimizden etkilenir. Bunu kabul etmek bilimin güvenilirliğini reddetmeyi gerektirmez. Üstelik bilimsel kuramlar her ne kadar bizim değerlerimizle şekilleniyor olsalar da, onlar tarafından belirlenmezler. Bu yazıda birbirini destekleyecek üç görüş savunacağım. İlki bilimsel doğruların epistemik olmayan değerlere bağlı olduğu. İkincisi bunun bilimin güvenilirliğini sarsmadığı. Üçüncü olarak ise bilimin bu değerleri dönüştürme gücü olduğu. Bu yolla bilim yaşamlarımızı yalnızca teknolojik yeniliklere yol açarak değil aynı zamanda düşünme biçimimizi hatta ahlaki değerlerimizi dönüştürerek de etkiler.

Anahtar Kelimeler: Epistemik Olmayan Değerler; Bilimin Özerkliği.

Abstract

Scientific theories are influenced by our values. Admitting this does not mean rejecting reliability of science. Moreover even though scientific theories are shaped by our values they are not determined by these values. In this paper I will defend three mutually supporting views. First, scientific truths are dependent on non-epistemic values. Secondly, this does not undermine the reliability of science. Thirdly, that science is capable of transforming these values. In this way science not only influences our lives via producing technology but it also transforms our way of thinking even our moral values.

Keywords: Non-epistemic Values; Scientific Autonomy.

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top