KAİROPOLİTİK: KAPİTALİZMİN ZAMANSAL BİR ELEŞTİRİSİNE DOĞRU

Özet

Zaman ve mekân, yaşamımızın varoluşsal gerçeklikleri, ontolojik temelleri olarak sosyalliği ve evreni kavrayışımızı şekillendiriyor, aynı zamanda onları nasıl kavradığımızla da şekilleniyor. Statik, doğal, tarih ve toplum dışı bir şey olmaktan ziyade sosyal olarak inşa edilen olgular olarak zaman ve mekân, yaşadığımız toplumsallığın en temel belirleyicisi olan kapitalizmde de hiç şüphesiz belli bir zamansallık ve mekânsallık biçiminde deneyimleniyor. Bu yazı da, geç kapitalizm çağında giderek yaygınlaşan ve pervasızlığını daha da yayılarak sürdüreceğini öngörmenin hiç de hatalı olmayacağı güncel iki ‘‘insanlık hali’’, iki öznellik biçimi, borçluluk ve güvencesizlik durumlarından hareketle, kökenlerini Antik Yunan’a kadar sürebileceğimiz iki farklı zamansallığa, iki farklı gelecek tahayyülüne ve dolayısıyla dünyayla girilen iki farklı ilişkiye tekabül eden iki kavram, khronos ve kairos üzerinden bir zaman (ve özgürleşme) politikası inşa etmenin imkânlarını da sorgulayarak, kapitalizm ve zaman ilişkisi üzerine düşünüyor.
Anahtar Sözcükler: Zaman, kairos, güvencesizlik, borçluluk, zaman politikası.

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top