DERRİDA’DA YASANIN DEKONSTRÜKSİYONU: HAK SAHİBİ ÖZNE VE SORUMLU BİRİCİK’İ DÜŞÜNMEK

Özet

Bu yazının temel meselesi, yasanın temelini, hukuk ve hak kavramlarını dekonstrüksiyona tabi tutarak adalet düşüncesinin imknlılığını Derridacı bir etik ve sorumluluk anlayışı çerçevesinde sorgulamaktır. İnsan hakları kavramının temeline bir karşı çıkış, insan haklarının her daim kendi içinde meşru görülmesi sebebiyle mümkün gözükmüyor olsa da insan hakları söylemi kendisine temel ölçüt olarak egemen özne tarifini aldığı için bir yandan da metafizik bir şiddete yol açmaktadır. Bu bağlamda hak kavramı, bireyin tanınabilmesi adına tekillikleri aşkın bir sabitlikte eşitlediği için, hesaplayıcı ve rasyonel bir mantık biçimi olarak, adil olmak kaygısını gütmez. Yasa, kendinde ve aşkın bir adalet imgesinin cisimleşmesinden ziyade, kendisini performatif bir edim olarak yok-yer’den inşa eder. Hukuk, adalet ideasının tezahürü değil, önceden hesaplanmış bir takım metafizik ilkelerin ve ön kabullerin sistematik uygulanışıdır. Bu durumda etik-politik bir düşüncenin itkisi, hak söyleminin yol açtığı metafizik şiddete kulak vererek, ihtimamı gözeten bir adalet fikrine yaklaşmak olmalıdır. Bu bağlamda Derrida’nın ötekiden gelen adalet talebi olarak kavramsallaştırdığı sonsuz bir sorumluluk fikri, birlikte yaşamın krizini sorgulayan etik bir başlangıç noktası olabilir. Sorumluluğun Avrupa’daki mirasından hareketle kendiliği imleyen kamusal hesap verme ve eylemin failliğini üstlenme olarak düşünüldüğü Batı felsefesine karşı, ötekinin biricikliğinden kaynaklanan adalet talebine verilen ‘evet’ cevabı olarak yeni bir etik-sorumluluk anlayışının irdelenmesi, bu yazının temel hedefini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Derrida,adalet, yasa, dekonstrüksiyon, insan hakları, sorumluluk, etik.

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top