Mitolojide Adalet İmgeleri (Dosya Dışı)

Özet

Özet

Adalet bir düşünceye göre hukukun nihai amacını ifade eder. Günümüze kadar pek çok düşünür tarafından tanımlanmış olan adalet, çağımızda dahi genel olarak üzerinde uzlaşılan bir tanıma ulaşmamıştır. Buna karşılık bütün bir yasa kalabalığı içinde hukukçuların her zaman ulaşmaya çalıştıkları bir ideal olmuştur. Adalet imgesi mitolojide de karşımıza çıkar; bu bağlamda mitler, "adalet" kavramının eski insanlar tarafından nasıl algılandığıyla ilgili ışık tutucu niteliğe sahiptir. Enki, Ma'at, Şamaş, Themis, Dike ve Justitia gibi adalet tanrıçaları bu mitleri ve imgeleri oluşturmuşlardır. İmgelem bir kavrama karşılık gelen birçok şeyi açıklama gücüne sahiptir. Bu makalede mitolojideki adalet imgeleri aracılığı ile mitlere dayalı toplumların adalet kavramına yüklediği anlam değerlendirilerek günümüze ışık tutulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hukuk, Adalet, Mitoloji, İmge, Utu, Enki, Maat, Şamaş, Themis, Dike, Justitia

 

Abstract

According to one opinion justice refers to the ultimate purpose of law. Concept of justice is defined by so many thinkers but they have not reached a generally recognized definition even in our day. On the other justice, has always been an ideal that the lawyers are trying to reach in wilderness of ordinances. The image of justice emerges from mythology. In this context, the myths have a light-holding qualification as to how the concept of "justice" is perceived by ancient people. Justice gods and goddess like Enki, Utu, Ma'at, Shamash, Themis, Dike and Justitia have formed and obtained their images in myths. Imagery has a vast power for explanation of specific concept. In this article, it will be tried to shed light on modern day through antic societies’ concept of justice reflected in their mythological images.

Keywords: Law, Justice, Mythology, Image, Enki, Utu, Maat, Shamash, Themis, Dike, Justitia

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top