Mobil Medya, Ev İçi Oyun ve Haptik Etnografi

Özet

Bu makalede dijital etnografinin maddi, duyusal ve bedensel yönlerini, özellikle ev ortamında mobil medya kullanımı bağlamında araştırıyoruz. Genel hatlarıyla yeni materyalizm çatısı altında ve post fenomenolojinin sağladığı içgörüler çerçevesinde konumlanmış olan yöntemsel yaklaşımımızı, teoride “duyusallık çalışmaları” (sensory turn) olarak anılan tartışma ile karşılaştırıyoruz. Bu çerçevede Avustralya hanehalkları içinde yürütülen araştırmamızda günlük medya kullanımı ve mobil medyanın bedenlenmesini anlamak için bir dizi veri topladık; dokunsal arayüzler içinde ve çevresinde oyunun anlamını keşfetmeye çalıştık. Mobil oyunların bedenlenmiş bilme biçimlerimizin ayrılmaz bir parçası haline geldiği açıkça ortadadır ancak çağdaş kültürün bu gündelik yaşam pratiğini anlayıp yorumlamayı ve arşivlemeyi hedefleyen mobil medya araştırmacılarını bekleyen zorluklar da vardır.
Anahtar Kelimeler: Dijital etnografi, ev içi alan, haptik medya, mobil medya, mobil oyunlar, yeni medya, oyun

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top