Hannah Arendt’te Görünümler Alanı Olarak Kamusal Alan ve Genişletilmiş Zihin (Açık Defter)

Özet

Bu çalışma modern devletin getirmiş olduğu haklar ve hukuk sisteminin verdiği hiçbir sözü yerine getirememesini, derinleşen anlam kaybının yanında, yargının iflas etmesini, kamunun duyusunun bu doğrultuda körelmesi gibi pek çok şeyin yarattığı kriz durumunda insanlığın geldiği son noktayı göstermeyi ve her ne durumda olursa olsun insanlığa onurunu tekrardan kazandırmayı; dahası Hannah Arendt’le (1905-1975) bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bir varolan olarak insanın, özel ve kamusal alan arasındaki sınırın eridiği yerde durması, ona estetik bir yeti kazandıran siyasallaşma durumunun bu doğrultuda nasıl yok olduğu çalışma boyunca incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İnsanlık, Hukuksal Kriz, Kamusal Alan, Hannah Arendt.

 

Abstract

This study aims at showing the final point that humanity arrived in the crises created by circumstances such as the failure of the rights and legal system that are brought by modern state to fulfil any promises it made, the deepening loss of meaning, the bankruptcy of the judiciary, as well as the dulling of the public's sense in this direction. It desires to bring humanity its dignity, and moreover to raise awareness with Hannah Arendt (1905-1975). It will examine humanity’s stand at the boundary between public and private melts, and in this direction, the disappearance of its politicization, which gives it an aesthetic ability.

Keywords: Humanity, Legal Crisis, Public Space, Hannah Arendt.

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top