ViraVerita E-Dergi 5. Sayı Makale Çağrısı: "Yalan"

ViraVerita E-Dergi 5. Sayı Makale Çağrısı: "Yalan"

ViraVerita hakemli e-derginin 5. sayı dosya konusunu “yalan” olarak belirlerken; yalanın, içinde yaşadığımız toplumu anlamak için bir tür pencere işlevi görebileceğini, buradan hareketle Türkiye toplumunun kültürüne, siyasetine, hukukuna, toplumun üyeleri arasındaki ilişkilere dair bir şeyler söylenebileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede gündelik hayatımızın her alanında örtük ya da açık biçimde her daim karşımıza çıkan bu kavramı, onun farklı alanlardaki görünümlerini ve işlevini düşünerek ele almayı düşünüyoruz.
Aşağıdaki sorular etrafında ama elbette bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yalan üzerine birlikte düşünelim istiyoruz:
Medyada, politikada, hukukta yalanın işlevi nedir?
Liyakat kavramının sıklıkla gündeme geldiği bu günlerde, kamusal vicdan ile yalan arasındaki ilişki konusunda neler söylenebilir?
Günümüz ve gelecek hedefimiz hep belirli bir tarihsel kurgu üzerinde yükselirken, tarih ve yalan ilişkisi hakkında nasıl yorumlarda bulunabiliriz?
Yalanı ve doğruyu kim belirler?
Yalanın işlevselliğinin ön koşulu, ona inanılması, onun kabul görmesidir diyebiliriz. Buradan yola çıkarak, yalana inanma meselesini de tartışmak istiyoruz. İnsanları nihayetinde kendi zararlarına olsa dahi bir yalana inanmaya, inanmış gibi yapmaya, bu yalanla yaşamayı tercih edip onu desteklemeye iten nedir? Bazı yalanları diğerlerinden daha inanılır kılan nedir?
Son olarak, bir yandan hakikat kavramının gözden düşüşüne tanıklık ederken, öte yandan yeni bir siyaset ve etiğe yönelik ihtiyacı yakıcı bir şekilde hissettiğimiz bu günlerde, hakikat-yalan ilişkisini ele almak, bu ikiliğe yönelik eleştirileri olduğu kadar, hakikat kavramını yeniden sahiplenmeye yönelik fikirleri de tartışmak arzusundayız.

ViraVerita’nın disiplinlerarası karakterine uygun olarak iletişimden antropolojiye, tarihten psikolojiye, hukuktan uluslararası ilişkilere, siyaset biliminden felsefeye, her alandan gelecek katkıları bekliyoruz. Dosya konumuz haricindeki yazılara da her zamanki gibi kapımız açık.

* * *

Son yazı teslim tarihi: 1 Aralık 2016
e-posta: viraverita_edergi@viraverita.org

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top