Gelecek Sayılar

ViraVerita E-Dergi 13. Sayı Makale Çağrısı:

Sayı Editörleri: Çağla Karabağ, Gülben Salman, Toros Güneş Esgün

Sanat ve İmgelem: Normalin Sınırında, Eşiğinde, Ötesinde… 

 

Covid-19 salgını, yaşamın bütün alanlarını olduğu gibi kültür-sanat faaliyetlerini de çok ciddi biçimde etkiledi. Belirli mekânlarda bir araya gelmenin önemli bir risk teşkil ettiği pandemi koşullarında dijital dünyanın olanakları adeta seferber edildi; film festivalleri, sergiler, konserler, performanslar sanal ortama taşınırken, kurumlar ve sanatçılar arşivlerini çevrimiçi erişime açtı. Böylece söz konusu imkâna sahip olanlar açısından sanatın geleneksel tüketilme biçimleri değişti. Yalnızca tüketim değil, her olağanüstü koşulda ilk feragat edilen çoğunlukla kültür-sanat faaliyetleri olduğundan, sanatın üretimi de büyük bir dönüşüm geçirdi. Özellikle bağımsız sanatçıların pratikleri, güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle kesintiye uğradı.  Olağanüstü dönemlerde ya da teknolojik yeniliklerle birlikte sanat alanındaki değişim ve dönüşümlerin tartışmaya açılması, temsil krizi gibi konular elbette yeni değil. Ancak Covid-19 Pandemisi sorunların kristalize olmasına ve daha görünür hale gelmesine vesile oldu. Mevcut eşitsizliklerin derinleştiği, kadınlar, LGBTİ’ler, yoksullar, göçmenler, engelliler, yaşlılar gibi dezavantajlı kesimlerin hayatlarının daha da zorlaştığı, korku, kaygı ve belirsizliğin hâkim olduğu bu süreçte neden özellikle sanatı tartışmaya açma ihtiyacı duyuyoruz? “Normal” olanın yeniden tanımlandığı, tarihin olağanüstü bir anına tanıklık ettiğimiz bugün, başka türlü bir dünyanın ve yaşamın olanakları üzerine düşünme imkânı veren en önemli etkinliklerden biri belki de sanattır. Biz de bu çerçevede normalin sınırında, eşiğinde, ötesinde sanatı ve karantina koşullarında imgelemin gündelik hayattaki yeni tezahürlerini, disiplinlerarası ve eleştirel bir perspektifle sorgulamaya davet ediyoruz. 

Sanat eserleri, zamanın ve mekânın sınırlarını aşmanın, yaşananlara ve yaşanabilecek olanlara farklı bir perspektiften bakmanın, özgürlüğün ve dünyayı yeniden anlamlandırmanın yolunu açar. Öte yandan sanat bütünüyle sınırsızlığın ve imkânın alanı değildir; tarihsel-toplumsal koşullarla sanatın üretimi ve tüketimi arasında yakın bir ilişki vardır. Bu bağlamda hem sanatsal yaratımın tarihsel ve güncel durumunu, hem de değişen tüketim, yorumlama ve katılım biçimlerini edebiyattan resme, heykelden sinemaya, müzikten tiyatroya, fotoğraftan enstalasyona kadar çeşitli sanat dalları çerçevesinde ele almak istiyoruz. 

Yaşamın her alanına dair söz söyleyen, farklı düşünsel karşılaşmaların zemini olmayı hedefleyen ViraVerita E-Derginin 13. sayısında yayımlanmak üzere, aşağıdaki başlıklar çerçevesinde ancak bunlarla sınırlı olmayan yazılarınızı bekliyoruz: 

 

-                Olağanüstü koşullarda sanat

-                Sanatın üretim ve tüketim pratiklerindeki dönüşümler

-                Sanatın alımlanması 

-                Sanat ve dijitalleşme

-                İmgelemin gündelik hayattaki yeni tezahürleri

-                Ütopya-distopya ve sanat

-                Olumsuzlama olarak sanat 

-                Bir kurum olarak sanat

-                Sanat ve temsil

-                Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve sanat

-                Zaman, mekân ve sanat 

-                Beden, mekân, algı: sanata fenomenolojik bakışlar 

-                Estetik beğeni ve estetik hazzın dönüşümü 

-                Teorik ve tarihsel açıdan imgelem gücü

-                Estetiğin krizi

-                Bir mücadele alanı olarak sanat 

-                “Yüksek” sanat ve popüler kültür

-                Sanat ve politika

-                Sanatın siyasal ekonomisi 

-                Sanatsal yaratım, ilham, dışavurum

-                Günümüzde sanat eleştirisi

 

 

 

Görseldeki resmin orijinali: Baldassarre Peruzzi, "Apollo e le Muse"

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top